Ιδιαίτερες απαιτήσεις

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε ειδικές κατασκευές αεραγωγών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε υπόγειας επιχείρησης. Συχνά κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή αεραγωγών υπό γωνία (30o, 45o, 90o ή άλλη γωνία), διακλαδώσεων, κώνων κ.α. ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται η καλύτερη ποιότητα πανιού PVC720 και λαμβάνονται πάντα υπόψη αεροδυναμικοί παράγοντες, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αέρα και το σύστημα να είναι λειτουργικό.

Επιδιόρθωση

Υπάρχει περίπτωση τραυματισμού του πανιού του αεραγωγού εντός της στοάς, π.χ. από κάποιο μηχάνημα. Το πανί των αεραγωγών MatHellas είναι ειδικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να μην επεκταθεί το σχίσιμο κατά μήκος του αεραγωγού.

Ωστόσο η απώλεια αέρα από τον τραυματισμό μπορεί να είναι σημαντική. Για την άμεση επιδιόρθωση της ζημίας από το συνεργείο της στοάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συγκολλητικό χειρός τύπου LEISTER TRIAC S με το αντίστοιχο ακροφύσιο και ρολό πίεσης.

Επίσης σας προσφέρουμε σακίδιο επιδιόρθωσης το οποίο περιέχει ειδική κόλα συγκόλλησης του πανιού του αεραγωγού, καθώς και κομμάτια του ίδιου πανιού που θα χρησιμοποιηθούν σαν μπάλωμα σε μικρής έκτασης σχίσιμο.