Συσκευασία & Παράδοση

Η συσκευασία σε παλέτες τυλιγμένες με μεμβράνη είναι η τυπική πρακτική εξαγωγής της MatHellas.
Ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ μικρός καθώς η καθημερινή μας ικανότητα παραγωγής υπερβαίνει τα 1.000 μέτρα κανονικών αγωγών