Αναγκαιότητα – Σκοποί Τεχνητού Αερισμού

Όταν από τους σχετικούς ελέγχους προκύπτει ότι ο φυσικός αερισμός των χώρων υπογείων έργων και στοών δεν αρκεί, πρέπει να γίνεται εξυγίανση της ατμόσφαιρας με εγκατάσταση τεχνητού αερισμού.
Ο τεχνητός αερισμός αποσκοπεί κυρίως στα ακόλουθα:

  • Να δώσει στους εργαζομένους αέρα καθαρό, σε αντικατάσταση αυτού που έχει χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους, τα μηχανήματα και τα οχήματα, ή έχει μειωθεί από τα αέρια και τα νερά που αναβλύζουν.
  • Να αραιώσει και απομακρύνει αέρια, καπνούς και σκόνη, τα οποία παράγονται κατά την εργασία, τις εκρήξεις ή αναδίδονται από το έδαφος.
  • Να αντικαταστήσει το ζεστό αέρα των υπογείων με αέρα καθαρό χαμηλότερης θερμοκρασίας.
  • Να εξισορροπήσει την πίεση στο εργασιακό περιβάλλον.

Η κατασκευή

Η κατασκευή των αεραγωγών μας, περιλαμβάνει ειδικών προδιαγραφών πανί με ειδική πλέξη και επικάλυψη PVC, στεφάνια ή φερμουάρ για την ένωση κάθε τμήματος, συνδετήρες στεφανιών και γάντζους στήριξης. Οι αεραγωγοι MATHELLAS έχουν πιστοποίηση ποιότητας κατα ΑΤΕΧ σύμφωνα με τα διεθνή standards. Το ειδικό πανί που χρησιμοποιείται δεν σχίζεται, δεν καίγεται και δεν είναι τοξικό.

Οι αεραγωγοί MatHellas διακρίνονται για την ποιότητα. Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη συνεχή έρευνα στο τομέα του αερισμού των υπόγειων έργων, συμβάλουν στη εξασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση των αεραγωγών μας.

Πλεονεκτήματα αεραγωγών MAT HELLAS

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην κατασκευή των αεραγωγών έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας αλλά και στην εξειδίκευση της κατασκευής για κάθε έργο ξεχωριστά.

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί MatHellas αντέχουν και στις πιο αυξημένες εντάσεις αέρα. Το PVC πανί των αεραγωγών μας είναι ελαφρύ, δεν σχίζεται, δεν καίγεται και δεν είναι τοξικό. Ακόμη και αν τραυματιστούν, το σχίσιμο δεν επεκτείνεται κατά μήκος του αεραγωγού.

Επίσης η στήριξη του αεραγωγού καθώς και η ένωση των επιμέρους τμημάτων γίνεται με απόλυτα ασφαλή και εύκολο τρόπο χωρίς να υπάρχουν απώλειες αέρα. Τέλος, έχουμε καταφέρει να συμπιέσουμε τόσο το κόστος κατασκευής, ώστε η τελική τιμή των αεραγωγών μας σε συνδυασμό με την ποιότητα της κατασκευής να είναι η πλέον συμφέρουσα.

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των αεραγωγών MatHellas είναι:

  • Ποιότητα κατασκευής
  • Προσαρμοστικότητα
  • Χαμηλό βάρος
  • Αντοχή
  • Τιμή
  • Ταχύτητα παράδοσης