mathellas mathellas mathellas mathellas mathellas mathellas mathellas mathellas mathellas mathellas

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
mathellasΕίμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε ειδικές κατασκευές αεραγωγών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε υπόγειας επιχείρησης. Συχνά κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή αεραγωγών υπό γωνία (30o, 45o, 90o ή άλλη γωνία), διακλαδώσεων, κώνων κ.α. ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται η καλύτερη ποιότητα πανιού PVC720 και λαμβάνονται πάντα υπόψη αεροδυναμικοί παράγοντες, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αέρα και το σύστημα να είναι λειτουργικό.


Επιδιόρθωση
mathellasΥπάρχει περίπτωση τραυματισμού του πανιού του αεραγωγού εντός της στοάς, π.χ. από κάποιο μηχάνημα. Το πανί των αεραγωγών MatHellas είναι ειδικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να μην επεκταθεί το σχίσιμο κατά μήκος του αεραγωγού. Ωστόσο η απώλεια αέρα από τον τραυματισμό μπορεί να είναι σημαντική. Για την άμεση επιδιόρθωση της ζημίας από το συνεργείο της στοάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συγκολλητικό χειρός τύπου LEISTER TRIAC S με το αντίστοιχο ακροφύσιο και ρολό πίεσης.
Επίσης σας προσφέρουμε σακίδιο επιδιόρθωσης το οποίο περιέχει ειδική κόλα συγκόλλησης του πανιού του αεραγωγού, καθώς και κομμάτια του ίδιου πανιού που θα χρησιμοποιηθούν σαν μπάλωμα σε μικρής έκτασης σχίσιμο.

mathellasΌταν ο τραυματισμός του πανιού σε ένα τμήμα αεραγωγού είναι μεγάλος με παρατεταμένο σχίσιμο κατά μήκος του πανιού κρίνεται σκόπιμη η αποστολή του στην MatHellas για επιδιόρθωση και αντικατάσταση.


Παραγωγή - Παράδοση
Η κατασκευή των αεραγωγών MatHellas γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα. Η γραμμή παραγωγής μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε εκατοντάδες μέτρα/ μέρα και συνεπώς η παράδοση γίνεται εντός λίγων ημερών από τη παραγγελία.
Το πακετάρισμα κατά την αποστολή γίνεται με τρόπο που εσείς επιθυμείτε.